Waarom wij aan Crowdfunding doen?

Op onze projectpagina en website hebben wij uitgelegd dat onze expedities naar de moeilijk bereisbare landen in het kader van het project Remnants of Deterrence – restanten van een nucleaire dreiging – niet meer uit eigen financiële middelen te dragen zijn.

Dit is voor ons een reden geweest te zoeken naar alternatieve financiële bronnen om het project toch voort te kunnen zetten en die uiteindelijk moet resulteren in exposities en een boek in 2016. Het begrootte bedrag waarvoor we deze Crowdfunding actie op touw hebben gezet is €11.000,- Dat is veel geld en daarom willen wij naar onze donateurs, die dit uiteindelijk hopelijk allemaal mogelijk maken, transparant blijven over waar het geld aan besteed gaat worden. Daarom volgt nu in kort bestek een overzicht van de verschillende kosten.

Van het doelbedrag (€ 11.000,-) gaat 7% naar stichting Voordekunst als provisie en transactiekosten: € 770,-

Om de donateurs een tegenprestatie te kunnen bieden, hebben wij eveneens een bedrag gereserveerd. Dit zijn de kosten van het afdrukken van foto’s, het drukken van boeken, reiskosten en dergelijke. Dit en de kosten van het opzetten van onze website komt neer op ongeveer 1/3 van het totaalbedrag: € 3.410,-

Tot slot is een bedrag van € 6.820,- gereserveerd voor de te maken werkreizen.
Om de locaties van alle basissen te bezoeken hebben we een totale reisduur van 15 weken ingecalculeerd. Vanwege de uitgestrektheid van het gebied en de moeilijke bereikbaarheid van de locaties, blijkt deze reistijd noodzakelijk. Dit houdt in dat er € 455,- per week beschikbaar is om van te reizen. Uitgaande van de onmisbaarheid van een tolk in de te bereizen landen, zullen de reizen worden gemaakt met 3 personen. Wat neer zal komen op € 152,- per persoon per week.

Naast het vervoer tussen de locaties, de heen- en terugreis zijn er ook kosten gemoeid met de aanvraag van visums. Eenmaal op het platteland van Rusland, Wit-Rusland of Oekraïne zijn de kosten voor het dagelijks leven niet duur meer en daarom denken wij het er voor te kunnen doen. Daarnaast kiezen we een reisperiode uit waarbij er (in het wild) gekampeerd kan worden.

In essentie blijft het dus ‘liefdewerk oud papier’ voor ons. Wij verdienen er zelf niets aan, geen uurloon, winst of iets dergelijks. Het volledige bedrag gaat naar de uitvoering van het project. Daarnaast zullen eventuele opbrengsten uit verkoop van beeldmateriaal en dergelijke, weer terugvloeien in het project. Wij hebben beide een baan naast deze passie, voor ons dagelijks levensonderhoud. Kosten voor fotoapparatuur staan ook geheel buiten dit project, alsmede de kosten voor het vooronderzoek, het opbouwen van literatuur, enzovoorts.

Het is onze passie om op deze manier geschiedenis en fotografie te bundelen en om op pad te gaan naar gebieden waar de meeste mensen nooit terecht zullen komen. Mocht dit project een succes worden, dan zijn er plannen om ook in de toekomst ideeën van fotografie en (historische) context te bundelen en nieuwe mooie projecten tot stand te brengen. Met steeds als doel om langzaam verdwijnende sporen uit de recente geschiedenis, voor de toekomst vast te leggen

Een project als deze heeft drempels die overwonnen moeten worden. Wij willen heel veel tijd investeren om dit verhaal te vertellen in woord en beeld. Die tijd steken wij er graag in.

Helaas echter zijn projecten als ‘Remnants of Deterrence’ – restanten van een nucleaire dreiging – niet geheel uit eigen zak te financieren, vandaar dat wij een beroep doen op u, om als donateur aan te sluiten bij ons project.
Mocht u nog vragen, ideeën of suggesties hebben, of anderszins met ons in contact willen treden naar aanleiding van bovenstaande tekst, dan kunt u ons bereiken via onderstaand e-mail adres. Indien u andere voorstellen heeft t.a.v. een tegenprestatie of suggesties voor de donateursreis, een boek, exposities enz., dan kunt u ons tevens via dit e-mail adres bereiken: info@remnants.nl
Arnold & Martin 05-05-2013