Sem Presser

Omdat deze stichting financiële ondersteuning biedt aan documentaire fotografie, de tak van de professionele fotografie waar ons project in is ondergebracht, was dit een enorme opsteker voor ons. Het betekende immers dat wij, met ons project ‘Remnants of Deterrence,’ vanuit de wereld van de professionele fotografie serieus worden genomen.

sem presser thumbSem Presser (1917-1986) is een van Neerlands bekendste naoorlogse persfotografen. Zijn enorme oeuvre en nalatenschap worden beheerd door de Stichting Sem Presser Archief, waaruit wij onze ondersteuningsbijdrage aan ons project hebben ontvangen. Aardig detail is dat gedurende de oorlogsjaren Sem Presser, van Joodse afkomst, was ondergedoken in Arnhem, onze huidige woonplaats. Gedurende Operatie Market Garden in september 1944, tijdens de slag om Arnhem fotografeerde hij de straatgevechten met gevaar voor eigen leven.

Inmiddels staan we op de lijst van projecten waar Stichting Sem Presser Archief aan heeft bijgedragen en daar staan niet de minste professionele fotografen en projecten op. Fotografen als Jan Banning, Rob Hornstra en Martin Roemers, allen professionele documentair fotografen, die de gehele wereld als decor hebben, zijn door deze stichting ondersteund om hun projecten mogelijk te maken. Zie voor de lijst van fotografen en projecten: http://www.sempresser.nl/stichting/projecten.html
Verder draagt Stichting Sem Presser Archief bij aan de organisatie van foto-evenementen als de World Press Photo, FOAM en fotofestivals als die van Naarden en Breda.

De ondersteuningsbijdrage die wij hebben ontvangen zal geheel ten bate komen voor de realisatie van het project in de uitvoeringsfase. Dit houdt in dat de reizen en de daarmee samenhangende kosten ervan betaald zullen worden. Mede door de geslaagde crowdfunding en de ondersteuningsbijdrage van de stichting hebben we nu een solide financiële basis weten te leggen voor ons project en kunnen wij de reizen gaan maken om onze speurtocht naar de ‘lijn van afschrikking’ voort te zetten. Vrijdag 10 augustus is het zover, dan wacht het vertrek naar Noordwest Rusland en Estland voor 3 weken. Zie daarvoor de sectie ‘reisberichten’ op deze website.

http://www.sempresser.nl/