Gevolgen van een 1-Megaton atoombom detonatie in stedelijk gebied

Velen zullen geen idee hebben wat de catastrofale gevolgen zouden zijn geweest wanneer een kernwapen tot ontploffing zou worden gebracht door een van de wapensystemen die in ons project behandeld wordt. Om dat wat inzichtelijker te maken; waar één enkele kernkop toe in staat was, is dit hier uitgewerkt tot bijgevoegde kaart in Google Earth. In deze uitleg ziet u de gevolgen wanneer een atoombom van 1 Megaton, de standaardlading van de SS-4 en SS-5 raket, op de Dam in Amsterdam tot ontploffing zou komen. Ter vergelijking: een atoombom van 1-Megaton is 67 maal de kracht van de atoombom op Hiroshima!

De gegevens zijn ontleend uit het boek ‘Als de Bom valt’ van Peter Goodwin uit 1982. De auteur van dit boek, een natuurkundige, heeft voor het boek de gevolgen geschetst bij het gebruik van kernwapens met als doel Nederland. Het gebruik van kernwapens werd begin jaren ’80 steeds actueler geacht door de hernieuwde spanningen in het Koude Oorlog conflict. Met name door de voortgaande plaatsing van SS-20 raketten enerzijds en kruisvluchtwapens (‘kruisraketten’) en de Pershing II anderzijds.

Kaft boek als de Bom valt-Peter GoodwinOp de achterflap van het boek valt te lezen:
Deze uitgave is het eerste boek dat ingaat op de gevolgen van een kernaanval op ons land. De auteur, Peter Goodwin, bracht hiertoe een speciaal bezoek aan ons land. Hij heeft op realistische wijze beschreven wat er gebeurt vóór, tijdens en na een kernaanval op Eindhoven, Rotterdam en het verkeersplein Oudenrijn bij Utrecht.

Hieronder zijn de omstandigheden zoals door Goodwin uitgewerkt voor het verkeersplein Oudenrijn, overgezet naar die van Amsterdam.

 
 

A. In de binnenste, donkerste ring met een straal van 3 kilometer vanaf het punt van detonatie, zou de detonatie een totale verwoesting van alle gebouwen tot gevolg hebben en nagenoeg niemand zou het hebben overleefd die zich op dat moment in dit gebied verkeert zou hebben. Van de Dam zelf zou een krater van circa 300 meter in diameter en 60 meter diep overgebleven zijn.
B. In de tweede ring met een straat van 5 kilometer vanaf het punt van detonatie, zouden alle gebouwen van baksteen omver geblazen worden als gevolg van de schokgolf. Sommige gebouwen met een betonskelet zouden blijven staan, maar uitbranden als gevolg van de vuurzee die de explosie met zich mee zou brengen. Van de aanwezige mensen in dit gebied zou 90% direct omkomen als gevolg van de explosie en de daaropvolgende schokgolf en vuurzee.
C. In de derde ring, die een straal heeft van 8 kilometer, worden veel van de gebouwen zwaar beschadigd en zullen uiteindelijk in vlammen opgaan door de daaropvolgende vuurzee. Van de aanwezige mensen in dit gebied zouden de meeste de directe schokgolf overleven, maar omkomen of gewond raken door rondvliegend puin en glas.
D. In de buitenste ring, met een straal van 12 kilometer tot het punt van detonatie, zouden van alle gebouwen in deze cirkel de ramen eruit vliegen, en tevens veel deuren uit hun hengsels worden geblazen als gevolg van de schokgolf. De meeste mensen zullen het overleven maar als gevolg van rondvliegend puin en glas zouden velen gewond raken.

Bovenstaande speelt zich af in de eerste minuut na de feitelijke explosie van een atoombom. Daarna zullen in het getroffen gebied branden uitbreken die zich, al naar gelang de windrichting en sterkte, in stedelijk gebied kunnen uitbreiden tot één grote vuurzee.

En dan hebben we het nog niet over het aantal slachtoffers die de radioactieve straling en ‘Fall-out’ met zich mee zou brengen in de uren tot jaren daarna, daarover later meer…