Het Project

Project ‘Remnants of Deterrence’ – restanten van een nucleaire dreiging – is een documentair-fotografie project waarin wij op zoek gaan naar sporen van de nucleaire wapenwedloop gedurende de Koude Oorlog in de voormalige Sovjet-Unie.

Het laat een verborgen wereld zien die zich tijdens de Koude Oorlog achter het IJzeren Gordijn afspeelde en die na de val van De Muur in verval is geraakt. Het gaat op zoek naar die locaties waar raketten, boven- en ondergronds, uitgerust met kernwapens, stonden opgesteld met als doel West-Europa. Dertig jaar lang leefde Europa onder deze nucleaire dreiging.

Het neemt de geïnteresseerde mee in een presentatie van fotografie en geschiedenis. Naar die locaties waarvan iedereen die de Koude Oorlog heeft meegemaakt wist dat ze er moesten zijn, maar waarvan niemand wist waar deze raketten daadwerkelijk stonden opgesteld.

Voor dit project ‘Remnants of Deterrence’ reizen historicus Arnold Pronk en fotograaf Martin Bruining 25 jaar na het einde van de Koude Oorlog naar de plaatsen waar deze ‘kernraketten’ stonden opgesteld. Van het uiterste noorden van Rusland bij Moermansk tot op De Krim aan de Zwarte zee in Oekraïne liggen deze vergeten plaatsen verspreid als één lange, aaneengesloten keten vanwaar de Sovjet-Unie haar ‘afschrikking’ (‘deterrence’) deed gelden.

> volledige projectomschrijving