Remnants 100% Voor de Kunst!

Zondag 7 juli 2013 is een belangrijke dag in ons project geworden. We hebben toen onze publieksfinancieringsactie op het grootste crowdfundingsplatform van Nederland met succes afgerond: http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/1044-remnants-of-deterrence

Logo-voordekunst-website-thumbDrie maanden heeft onze actie uiteindelijk geduurd, waarin we ons project en de passie voor dit onderwerp hebben gepresenteerd aan een groot publiek. Talloze brieven en mails zijn de deur uit gegaan om ‘Remnants of Deterrence’ – Restanten van een nucleaire dreiging – onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk heeft de media ‘lucht’ gekregen van ons bijzondere project, wat goed hielp aan de naamsbekendheid ervan.
Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in een 100% financiering, mogelijk gemaakt door de vele donateurs die met kleine en grote donaties de totale crowdfunding hebben doen laten slagen. Waarvoor wij hen niet dankbaar genoeg kunnen zijn!

Met dit geld gaan wij de reizen maken die nodig zijn om een compleet beeld te krijgen van wat nog resteert van deze ‘linie van afschrikking’. Te beginnen met een reis die vrijdag 9 augustus 2013 van start zal gaan naar noordwest Rusland en Estland. Voor 3 weken zullen wij in het landschap van de Koude Oorlog op zoek gaan naar die locaties en onderwerpen die voor ons project van belang zijn.

De donateurs die onze crowdfunding succesvol hebben gemaakt krijgen log-in gegevens waar zij op de website, onder ‘Reisverslagen’ exclusief kunnen inloggen om ons te volgen op deze en alle aankomende reizen.

Alle donateurs nogmaals onze hartelijke dank, zonder jullie was dit alles niet mogelijk geweest en we zullen aan jullie denken als wij rondlopen, boven -en ondergronds, op die plaatsen waar de Koude Oorlog gelukkig altijd “koud” is gebleven.

Arnold en Martin