Push the Button….

Een obscuur filmpje van slechts 29 seconden, van een even obscure Russische website.

Toch zeer bijzonder omdat dit filmpje het enigste is die ik ken waarbij de plaatsing van een SS-5 raket in zijn silo, het openschuiven van de koepel én de uiteindelijke silolancering te zien is. Jammer genoeg stopt het filmpje op het moment dat de raket de silo verlaat maar desalniettemin erg interessant.
De SS-5 is één van de 4 kernrakettypes waarvan wij de locaties opzoeken in het kader van ons project ‘Remnants of Deterrence’ – restanten van een nucleaire dreiging.

Deze raketten waren geschikt om zowel bovengronds (op 10 locaties met 4 raketten elk) en in ondergrondse silocomplexen (op 10 locaties met 3 raketten elk) gelanceerd te worden. Gericht op West-Europa stonden ze opgesteld op bases in (noord) Rusland, Oekraïne, Letland en Wit-Rusland vanaf 1962. De laatste raket van dit type werd ontmanteld in 1984 en vervangen door het geavanceerder SS-20 wapensysteem.

Met een standaardbewapening van een 1-Megaton kernwapen met een bereik van 4500 kilometer kon deze raket elk gewenst doel bestrijken in Europa. Twee van deze silocomplexen zijn tevens gebouwd binnen de Noordpoolcirkel, in de buurt van Moermansk om IJsland en Groenland binnen bereik te krijgen. In deze landen waren door de Verenigde Staten, met IJsland als NAVO lid, belangrijke bases en steunpunten ingericht als onderdeel van haar verdedigingssystematiek tussen de continenten Europa en de Verenigde Staten.

Ter vergelijk: 1 Megaton (dus slechts één SS-5 raket) is circa 67-maal de explosiekracht die vrij kwam bij de atoombom op Hiroshima.

En nog een aardig vergelijk: tijdens de Tweede Wereldoorlog is er naar schatting een totaal van 2 Megaton aan conventionele explosieven tot ontploffing gebracht. Totaal! Dus gedurende het gehele wereldwijde conflict door alle strijdende partijen bij elkaar opgeteld!

De uitwerking van dergelijk wapens als de SS-5 moet catastrofale gevolgen hebben gehad indien deze ooit waren gebruikt. Ik heb elders op de website een artikel geschreven over de uitwerking en gevolgen van één enkel atoomwapen indien die in het centrum van Amsterdam tot detonatie had worden gebracht.