Nederlandse Vereniging Medische Polemologie

Er is laatst een kort artikel verschenen over ons project in de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging Medische Polemologie, tevens staat het artikel op de website van de vereniging:
http://www.nvmp.org

nws1302

Polemologie?

Polemologie is een term die in de decennia van de Koude Oorlog opgang maakte en staat voor de wetenschap van oorlogs -en vredesvraagstukken. Tegenwoordig zou men dit internationale vredesvraagstukken noemen, toen dus polemologie. Organisaties als het IKV en Pax Christi, die in de eerste helft van de jaren ’80 de grote vredesdemonstraties organiseerden tegen plaatsing van ‘Kruisraketten’ in Nederland, vinden hun oorsprong ook in de polemologie van de Koude Oorlog. Zo ook de NVMP, de Nederlandse Vereniging Medische Polemologie, waar ons de ruimte is geboden om een artikel en oproep tot ondersteuning van ons project te plaatsen.