Expositie+lezing in de Vondelbunker Amsterdam

Op instigatie van de werkplaats voor historische projecten ‘Van Gisteren’ uit Amsterdam, zijn wij een samenwerking aangegaan voor deelname aan een evenement in Amsterdam tijdens de ‘maand van de geschiedenis’ die elk jaar in oktober wordt gehouden en waar aan veel evenementen, tentoonstellingen en lezingen aan zijn verbonden. In samenwerking met het bureau ‘Van Gisteren’ is een kleine expositie ingericht met een selectie van 10 foto’s van Martin uit het project, die op vrijdag 31 oktober op groot formaat te zien waren voor het publiek op een wel zeer toepasselijk plek. In het Vondelpark, onder de Vondelbrug aan de Van Baerlestraat ligt een bunker uit de vroege Koude Oorlog periode. Deze schuilbunker is redelijk zijn tijd van onbruik doorgekomen, er zijn nog veel originele elementen te vinden uit de periode waarin de bunker gebouwd is, zoals het luchtverversingssysteem.

Een zeer toepasselijk plek om de koppeling te maken tussen nucleaire dreiging die uitging van de kernraketten uit ons project en de antwoorden die daarop werden getracht te vinden in de vorm van de bescherming van de burgerbevolking tegen deze groeiende nucleaire dreiging vanuit het oosten. Rond deze gedachte, en het centrale thema: ‘Vriend en Vijand’  van de ‘maand van de geschiedenis’ van het jaar 2014, had ‘Van Gisteren’ een themadag georganiseerd waarin voor ons project een belangrijke rol was toebedeeld.

Ze hadden een open dag van de bunker geregeld bij de instantie die de bunker in beheer heeft. Ze gaven er die dag rondleidingen en op een centrale plaats hingen de 10 foto’s op groot formaat uit onze projectportfolio. Tijdens deze dag hebben veel mensen de kans genomen eens te ontdekken wat er nu precies onder de Vondelbrug schuilging, of zoals een bejaarde vrouw vertelde: “ik woon al mijn gehele leven hier in de straat, maar nooit geweten dat onder de Vondelbrug een schuilbunker voor het zoeken van bescherming bij een atoomaanval schuilging!”

’S avonds was er een speciaal programma samengesteld met een tweetal lezingen rond het centrale thema ‘Dreiging en bescherming’ tijdens de Koude Oorlog,  waarvoor belangstellenden zich konden aanmelden. Arnold beet de spits af met een lezing over het project, zijn fascinatie voor de Koude Oorlog en het ontstaan daarvan en over de geschiedenis van de nuclearisering van Europa. Na deze lezing werd er in de lezing van journalist en auteur van het boek ‘De Russen komen – Nederland in de Koude Oorlog’ Mark Traa, ingegaan op de (veelal verdwaasde) pogingen van de Nederlandse overheid een antwoord te geven op de groeiende nucleaire dreiging vanuit het oosten tijdens de jaren  ‘50.  Deze avond werd door ongeveer 35 personen bezocht.

Al met al een geslaagde dag en avond waarvan we genoten hebben. En een leuke manier om op de media aandacht, die de ‘maand van de geschiedenis’ nu eenmaal genereert, mee te liften. Wij bedanken werkplaats ‘Van Gisteren’ voor de fijne samenwerking! Een overzicht van de dag kunt u ook nalezen op de website van ‘Van Gisteren:’

http://vangisteren.nu/van-gisteren-blikt-terug/

De foto’s bij dit artikel alsmede de twee collages daarvan zijn door Mark Bergsma van ‘Van Gisteren’ gemaakt.

Collage avond

Collage expo

12

13

4

2

10

11

9

7

8