Crowdfunding – Wat is dat en wat kan ik daarmee?

Er bestaat bij sommige volgers van ons soms wat onduidelijkheid over het fenomeen ‘Crowdfunding’. Wat is dat precies en wat kan ik ermee?

In deze tekst willen wij in twee delen, ingaan op wat ‘Crowdfunding’ nu precies is en waarom wij daar aan begonnen zijn. Met daarbij een financiële verantwoording van onze plannen(volgt binnenkort).

Logo-Voor-de-Kunst thumbMet het terugtrekken van culturele subsidiëring door de overheid, heeft een van origine uit de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen post gevat in de Nederlandse klei: ‘Crowdfunding’.
Het principe van Crowdfunding is dat particulieren, bedrijven, fondsen en organisaties participeren in projecten die zijn of haar persoonlijk interesse heeft. Bij Crowdfunding verschijnt een project voor de duur van een vooraf vastgestelde termijn en doelbedrag op een website. In ons geval op ‘Voordekunst.nl’, de grootste fondsenwervingsite in Nederland op dit gebied. Hier hanteert men het principe dat vele kleine donaties helpen om een project uiteindelijk gerealiseerd te krijgen. Een donateur kan zelf bepalen welke projecten hij/zij interessant vindt en zo ontdekt de initiatiefnemer dat er een draagvlak is om het project te realiseren.

Het lijkt vrijblijvend maar daar tegenover staat dat de ontvanger van de donaties, die zijn project via Crowdfunding probeert te realiseren, zich verbindt aan de donateur. Dit gebeurt in de vorm van tegenprestaties. Zo krijgt de donateur iets blijvends terug in ruil voor de donatie. Soms in materiële zin zoals bij ons in de vorm van een fotoafdruk naar keuze, toegang tot afgeschermde gedeelten van de website (waar informatie over project, voortgang, reisverslagen en verdiepende historische informatie wordt aangeboden) tot zelfs een geheel verzorgde reis naar enkele van de locaties van ons onderwerp in Litouwen & Letland.

Daarnaast is de verbondenheid aan het project een belangrijk onderdeel van de Crowdfunding. Betrek donateurs bij het project, dat is een wezenlijk onderdeel van een succesvol Crowdfunding traject. Dit doen wij door toegang te verlenen aan donateurs tot een afgeschermd gedeelte van de website, dat actief wordt na een succesvolle Crowdfunding. Op dit gedeelte verschijnen persoonlijke verhalen over onze belevenissen, actuele reisinformatie en aanvullende (historische) informatie over ons project. Als donateur reis je als het ware mee tot de realisatie van het eindproduct.

De tegenprestaties van ons project ‘Remnants of Deterrence – restanten van een nucleaire dreiging – zijn vermeld op onze Crowdfunding pagina. De donateur maakt het geld veilig over via Ideal of creditkaart naar de stichting Voordekunst.nl. Deze stichting beheert het geld tot het moment is aangebroken dat de termijn van de Crowdfunding periode is afgelopen. Is het geslaagd bij 100% van het doelbedrag, dan krijgt de initiatiefnemer het geld uitgekeerd en kan hij zijn project aanvangen. Bij minder dan 80% is de Crowdfunding niet geslaagd en worden alle donaties door de stichting teruggestort naar de donateurs.
Tussen de 80 en 100% zal in overleg met donateurs en ontvanger worden gekeken of er een mogelijkheid is het project alsnog te realiseren.
Een belangrijke spelregel is dus dat bij een niet succesvolle Crowdfunding de sponsor zijn/ haar volledige inleg terug krijgt. En dus geen risico loopt voor een niet realiseerbaar project.

Door het werken met een organisatie als ‘Voordekunst.nl’ zijn er voor de donateur ook fiscale voordelen te behalen bij een donatie. Deze en andere vragen met antwoorden zijn te vinden op: http://www.voordekunst.nl/faq
Een artikel over de algemene werking van Crowdfunding: http://nl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

In de volgende update: Waarom wij kiezen voor Crowdfunding en wat er met het gesponsorde budget wordt gerealiseerd.

Arnold & Martin 01-05-2013