Historische achtergrond

Inleiding

Op deze pagina’s wordt in kort bestek een overzicht gegeven van de ontwikkeling en historie van de Sovjet nucleaire wapensystemen die binnen het kader vallen van het project ‘Remnants of Deterrence’. ...

Gebruikte wapensystemen

In onderstaand historisch overzicht komen een viertal wapensystemen voor die samen de strategische ruggengraat vormden van de Sovjet-Unie voor de middellange afstand, gedurende vier decennia. ...

Ontmanteling en afbraak

De eerste basissen waar de SS-3 raketten waren gestationeerd in het DDR gebied en langs de randen van de Baltische zee, werden reeds van hun taak ontheven begin jaren ’60 en kregen veelal een nieuwe militaire functie. Toen vanaf halverwege jaren’70 de eerste silocomplexen, die waren gebouwd voor het SS-5 wapensysteem, werden ontmanteld en afgestoten bleven deze basissen verlaten achter gedurende de periode dat de Koude Oorlog nog zou ...