Artikelen van elders

The order that never came

Dit vertaalde ‘egodocument’ uit het Russisch vertelt het verhaal van Kolonel Vladimir Aleksandrov die betrokken is geweest in 1961 bij de voorbereiding van de stationering van SS-4 raketten met kernbewapening in de DDR. Aan het einde van het artikel blijkt dat de voorbereidingen (o.a. bouw van lanceerplatformen in Brandenburg die er tot op de dag vandaag, vergeten door iedereen, nog steeds liggen) voor niets zijn geweest, door de invoering van het nieuwe SS-5 raketsysteem met zijn veel grotere reikwijdte werd het niet meer nodig geacht SS-4 bewapening in vooruitgeschoven posities te stationeren buiten de Sovjet-Unie. ...

Boekrecensie “Als de Bom Valt”

Door Ed van de Kerkhof “Als dat gebeurt en er ontploft een 150kt bom boven de Philipsvestiging op het industrieterrein aan het Beatrixkanaal, aan de westkant van Eindhoven, dan kunnen snel drie groepen burgers onderscheiden worden. Door de directe bomeffecten zullen vooral veel doden vallen ten zuiden van de spoorlijn naar Tilburg…”